logo

Yargı, Canik Belediyesini Haklı Buldu!

Son dönemde Canik Belediyesi Kurban pazarı ile ilgili medyada yer alan haberler üzerine bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu hissedilmiştir. Kurban pazarının fiili kullanımı ile ilgili yargısal süreç şu şekilde gelişmiştir.
Canik belediyesi kurban pazarı olarak kullanılmakta olan taşınmazın mülkiyeti belediyeye ait olmayıp, 2015 yılında 3.bir kişiden kiralanmış ve belediyece üzerine bugün halen kullanılmakta olan tesisler inşa edilmiş, bu tesislerin inşasının ardından da söz konusu Pazar yeri bizzat belediyece kullanılmak yerine, 2017 yılında ve üstelik belediyenin mal sahibine ödediği kira bedelinden de daha düşük bir fiyatla 3. kişilere kiraya verilmiştir. Zira kiralama ihalesine sadece bir istekli başvurmuş, bu istekli de ihalenin zaten düşük belirlenen muhammen bedeli üzerinden sadece 10,00.-₺ artış yapmış ve ihaleyi üstlenmiştir. 2017 ve 2018 yıllarında da söz konusu Kurban pazarının bu şartlarda işletildiği anlaşılmaktadır.
Bu noktada, söz konusu kiralama işleminin bu garabet oluşturan kiralama fiyatından ziyade, daha önemli bir husus olarak kiralamanın arka planından bahsetme gereği duyulmaktadır.
Göreve geldikten sonra yaptığımız incelemede, kiralamayı üstlenen şirketin bu yeri fiilen kendisinin işletmediği, şirket sahiplerinin ve yetkililerinin bu yerde en ufak bir müdahilliklerinin olmadığı, bu yeri fiilen işleten kişinin, aynı zamanda şirkete ihaleyi veren Belediye Encümeninin başkanı olarak görev yaptığı, yani bu kişinin resmi olarak Belediye adına hareket etmek suretiyle ihaleyi yaparak 3.bir kişiye Kurban pazarını kiralamış gibi göründüğü, ancak Kurban pazarını fiilen kendisinin işlettiği, dolayısıyla adeta yeri kendi kendisine kiraya verdiği sonucuna ulaşılmıştır.
Yaşanan bu sürecin ardından da belediyemizce daha detaylı bir inceleme ve soruşturma başlatılmış, incelenen ihale belgelerine göre, yeri kiralamış görünen şirketin bugüne kadar işletme ruhsatı almadığı ve ihale şartnamesi gereği yatırması gereken ek teminatı da yatırmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, şartnamede yazılı hükümler gereğince ihalenin bozulması ve kira sözleşmesinin iptalini gerektirdiğinden, Belediye Encümenimiz tarafından ihalenin bozulmasına ve kira sözleşmesinin iptaline karar verilmiş, kiracı görünen şirkete bu husus tebliğ edilmiş, ayrıca Canik Kaymakamlığından taşınmazın tahliye edilmesi talep edilmiştir.
Canik Kaymakamlığınca kiracı şirkete yapılan tahliye emri tebligatları üzerine, kiracı şirketçe Samsun 2.İdare Mahkemesinde yürütmenin durdurulması istemli dava açılmış, Mahkemece önce Canik Kaymakamlığı tarafından davaya cevap verilinceye kadar olmak üzere yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak Canik Kaymakamlığı tarafından davaya cevap verildikten sonra, Mahkemece cevap dilekçesi ve dayanak belgelerin içeriği dikkate alınarak ve işlemde hukuka aykırılık olmadığı da tespit edilerek, daha önce verilen yürütmenin durdurulması kararı kaldırılmış, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir. Dolayısıyla kiracı görünen şirketin taşınmazdan tahliye edilmesinin önünde herhangi bir engel kalmamıştır. Bu karar gereği de Canik Kaymakamlığı tarafından kiracı görünen şirketin Kurban pazarından tahliyesi işlemi 29.07.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Şu an itibariyle Kurban pazarı, tam da olması gerektiği gibi Belediyemizce işletilmeye başlanmıştır.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

10+4 = ?