logo

TÜBA’dan ‘Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli’

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)-Enerji Çalışma Grubu tarafından 4-5 Temmuz 2019’da Iğdır Üniversitesi ev sahipliğinde “Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli” gerçekleştirilecek.
TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünü yaptığı TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen çalıştay ve panelde ilgili paydaşların katılımıyla enerji depolama teknolojileri bütün boyutlarıyla ele alınacak.
Çalıştayda toplam dört oturumun düzenleneceğini söyleyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konu hakkında şu şekilde konuştu: “Türkiye’de güç üretimi ve ısıtma sistemlerinde birincil enerji kaynağı olarak yaygın kullanılan petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar yurt dışından ithal ediliyor. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması amacıyla güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklı güç üretim ve ısıtma sistemlerinin evsel ve endüstriyel kullanımda yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ancak yaşanan en büyük engellerden birinin kaynak süreksizliği ve değişkenliği olduğunu görüyoruz. Bunu çözebilecek enerji depolama teknolojileri; enerji arz-talep dengesinin ve yenilenebilir enerji sistemlerinin sürekliliğinin temini açısından anahtar bir rol oynuyor. Ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve elektrikli araç teknolojisi konusunda yapılan kamu ve özel sektör yatırımları ve destekler sayesinde enerji depolama teknolojilerinde çok yönlü bir ilerleme amaçlanıyor. Bu çerçevede 4-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenecek “Enerji Depolama Teknolojileri Paneli ve Çalıştayı” ülkemizde enerji depolama teknolojileri alanında uzman akademisyenler, kamu ve özel sektör uzman temsilcilerinin bir araya geleceği çok katılımlı, hem bilimsel sunumların hem de panel tartışmalarının yapılacağı bir platform oluşturacak” dedi.
Çalıştay kapsamında ülkemizde enerji depolama teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinin hem akademik hem de endüstriyel boyutta ele alınmasının planlandığını ifade eden Prof. Şeker sözlerine şu şekilde devam etti “Ülkemizdeki teknolojik altyapının ve yeni eğilimlerin belirlenmesi, öngörülerin paylaşılması, stratejik önceliklerin oluşturulması bilimsel ve teknolojik yol haritasının çıkarılması ve de sonuç raporu yazılması hedefleniyor. Bu çalıştay ışığında önemli ve de stratejik bir alan olan enerji depolama hakkında ülkemizin öncelikleri belirlenerek ne tür çalışmaların ortaya koyulması gerektiğine dair yol haritaları oluşturulacak. Sonuç itibarıyla hedeflenen; ülkemizde bu önemli alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını oluşturacak mekanizmaların kurulmasına katkı sağlamak, altyapının gelişiminde rol oynayacak düzenlemeleri belirlemek olacak. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm bu çalışmaları yürüten TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’na ve Grubun Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer’e de özellikle teşekkür etmek isterim. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları bu ve benzeri çalıştaylar bilimsel ve teknolojik anlamda dünyada süregiden büyük yarışta ülkemizin önemli aşamalar katetmesi adına oldukça yol göstericidir. Biliyorum ki çalıştay sonunda açıklanacak rapor, akıllarda yer alan sorulara cevap olacaktır.”

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

2+1 = ?