Tarım Bayramı OMÜ’de Kutlandı

10 Ocak 2019 - 20:06

“Tarım Öğretiminin 173. Yılı” Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından törenlerle kutlandı.
OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlama törenine; Samsun Valisi Osman Kaymak, Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Önder, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Tekin Kara, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, kamu kurum yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Samsun Valisi Osman Kaymak törenden önce protokol eşliğinde Ziraat Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu stantları gezdi.
Tören, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılında Ziraat Fakültesine birincilikle yerleşen Büşra Pazarlı’nın konuşmasıyla başladı.
Gelecekte karşımıza çıkacak sorunları çözebilecek ziraat mühendisleri yetiştirmeliyiz
Protokol konuşmalarıyla devam eden törende söz alan Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Samsun Şube Başkanı Prof. Dr. Hasan Önder “Bugün Zirai öğretiminin 173. yıl dönümünü hep birlikte kutluyoruz. 1846 yılında Ayamama Çiftliği’nde başlayan ve bugün 35 üniversitede ülkemizin tarımsal üretim düzeninin ve verimliliğinin önemli ölçüde artmasını sağlayan ziraat mühendislerinin yetişmesinde öncü olan ziraat fakülteleriyle bu eğitim devam etmektedir. Günümüzde hızla nüfus artarken tarım alanları azalmaktadır. Bunun getirecek olduğu sorunları çözebilmek için daha çok çalışmalı ve daha da önemlisi gelecekte karşımıza çıkacak sorunları çözebilecek bilgi ve beceriye sahip ziraat mühendisleri yetiştirmeliyiz. Bu amaçla, ziraat fakültelerinin uygulamalı eğitim kalitesinin ve araştırma olanaklarının iyileştirilmesine, dikey büyümeye önem verilmesi gerektiğine, Üniversitemizin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğine inanmaktayız” dedi.
Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Doç. Dr. Tekin Kara ise konuşmasında ziraat fakültelerinden mezun olan öğrencilerin istihdam sorunlarına çözüm olarak fakülte ve sektör arasında dayanışma ve iş birliğine gidilmesi hususuna dikkat çekti.
Sahip olduğumuz potansiyelle dünyanın lider tarım ülkelerinden biriyiz
Sonrasında söz alan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, konuşmasının başında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de kutladı. Dekan Prof. Dr. Demirsoy tarımın önemi değinip yeme-içmeden tekstil sektörüne kadar yaşamın her alanında var olduğuna dikkat çekti. Tarımın, tarımsal üretimin ve dolayısıyla ziraat mühendislerinin hayatın olmazsa olmazı olduğunu belirten Dekan Demirsoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Hollanda’nın yıllık tarım ürünleri ihracatının 100 milyar avro olduğunu biliyoruz ve bunun 9 milyar avrosu tarım teknolojisinden. Bir tarım ülkesi olarak düşündüğümüz Türkiye’nin ihracatı ise 10-15 milyar avro civarında. Değişik iklim ve toprak şartlarıyla -Çarşamba ve Bafra Ovaları bizim avantajımız- , büyük ovalarıyla ve kültürüyle Türkiye büyük bir tarım potansiyeline sahip. Unutmayalım ki sahip olduğumuz potansiyelle dünyanın lider tarım ülkelerinden biriyiz. Hâlâ nüfusumuzun yaklaşık dörtte birinin tarım sektöründe olması önemli bir avantajdır.
Ülkemizdeki tarımı;  ‘tarımsal öğretim’, ‘tarımsal araştırma-geliştirme (AR-GE)’, ‘OMÜ Ziraat Fakültesinin toplumsal faydası’, ‘fındık ve fındık politikaları’ alt başlıklarıyla da farklı açılardan ele alan Dekan Demirsoy, OMÜ’deki ziraat eğitimine dair istatistiki verileri katılımcılarla paylaştı. Ziraat Fakültesi olarak Türkiye’nin köklü, oturmuş ve dinamik fakültelerinden biri olduklarını belirten Prof. Dr. Demirsoy, lisans ve lisansüstü eğitimde de başarılı bir performans gösterdiklerini dile getirdi.
Burs ve kaynaklarla ziraat fakülteleri cazip hâle getirilmeli
Türkiye’nin tarımda lider ülkelerden biri olarak en iyi ziraatçileri yetiştirmekle yükümlü olduklarına işaret eden Prof. Dr. Demirsoy dünyayla ancak bu anlayış ve yaklaşımla rekabet edebileceğimize vurgu yaparak “Eğer elma yetiştirilecekse bu işi Amerika, Almanya yahut İtalya değil, Türkiye yapmalı yani bu üretime dair projelerimiz dikkate alınıp değerlendirilmeli. İyi öğrenci bulmamızın yolu biraz da sivil toplum örgütlerinin, devletin kaynak ve burslarından geçiyor. İyi araştırıcıları ve elemanları ziraat fakültelerine yönlendirmemiz gerekiyor. Bu açıdan burs ve kaynaklarla ziraat fakültelerini cazip hâle getirmeliyiz. Yükseköğretim Kurulunun da son dönemlerde hakikaten çok önemli girişimleri var ki ziraat fakültelerine dereceyle giren ilk 3 öğrenciye tüm bölümlerde bin liraya yakın burs veriyor.” sözleriyle ziraat fakültelerinin cazibesinin arttırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.
Tarım tarihi insanlık tarihiyle eş değerdedir
Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç’in, Üniversitelerarası Kurul Toplantısı sebebiyle törene katılamadığını belirtip selamını ileterek sözlerine başlayan Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan “Tarım tarihi insanlık tarihiyle eş değerdedir diye yazar bütün kaynaklar yani tarım insanlığın var olduğu günden bugüne kadar etkili olmuştur. İktisat tarihi ve ekonomi tarihine baktığımızda; tarımın temel meslek olduğu, diğer mesleklerin de olacağı ama zaman içerisinde değişeceği ama tarımın asla değişmeyen tek meslek olacağı vurgusu yapılmıştır. Türkiye’de tarım eğitiminin başladığı yılı 1891 olarak belirtirler. Ben buna katılmıyorum. Tarım eğitimi, tarımın başladığı günden beri var ve dolayısıyla bu eğitim, tarımın başladığı günden bu yana devam ediyor. Bana göre bir kültür başlamış ve yayılmışsa eğitim oradadır. Günümüze kadar sadece ziraatte değil, diğer disiplinlerde de büyük bir iş birliğiyle çok önemli işler yapıldı. Dünyada hemen hemen her üründe ilk sıralardayız. Kaliteyle ilgili, standart ürün üretilmesi ve piyasayı izleyememe gibi sorunlarımız da var. Eğitimi sadece ziraat mühendisinin, teknikerinin eğitimi olarak görmemeliyiz. Eğitim, esasında tarım sektörü içerisindeki bütün paydaşları içine alan bir sorumluluktur. Sadece eğitimcilere değil, eğitim alan kişilere de görev düşmektedir. Dünya değişiyor; bizlerin de eğitim-öğretim yöntemlerimiz, materyallerimiz, eğitim teknolojilerimiz de bu çerçevede gelişmeli ve değişmelidir. Çok şeyi başardığımızı ve çok şeyi başaracağımızı da düşünüyorum. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.
Tarımda öncü şehir Samsun
Samsun Valisi Osman Kaymak ise “Ülkemizde tarımsal eğitim-öğretim faaliyetleri, 10 Ocak 1846 tarihinde İstanbul Yeşilköy’deki Ayamama Çiftliği’nde kurulan Mekteb-i Zirai Şahane ile başlamıştır. Bu tarihten itibaren 10 Ocak gününü kapsayan hafta, tarım haftası olarak kutlanıyor. Samsun’da şu an halkımızın yüzde 50’ye yakını tarımdan geçimini sağlıyor. Samsun halkının yüzde 30’u tarımda bizzat çalışıyor. O anlamda Samsun’un bir tarım kenti olduğunu kabul etmek durumundayız. O yönüyle de hükümetimiz Ziraat Fakültesini buraya kurarak, tarımsal araştırma merkezleri, laboratuvarlar, Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerimizin olması anlamında Samsun’u tarımda öncü il, araştırılacak ve desteklenecek iller arasına alarak güçlendirmiştir” dedi.
Türkiye tarımına OMÜ Ziraat Fakültesi büyük katkı yaptı
Tarımın stratejik bir alan ve ürünlerin çok kıymetli olduğunu belirterek sözlerine devam eden Vali Osman Kaymak “Ülkemizdeki tarımsal potansiyelin etkili ve verimli kullanılabilmesi için ziraat fakültelerinden mezun olan mühendislerin teorik ve pratik bilgiler bakımından yeterli donanıma sahip olmaları hayati önem taşımaktadır. Dünyamızı tehdit eden başta açlık sorunu olmak üzere doğal kaynakların verimli kullanılması, kaliteli gıda üretilmesi, erozyon ve çevre sorunları gibi birçok sorun, ziraat mühendislerinin çözüm bulmaları gereken konular arasında yer almaktadır. Dolayısıyla ziraat mühendisliği mesleğinin gelecekte de geçerli bir meslek olacağını söylemek yanlış olmaz. Mezun ettiğiniz ziraat mühendislerinin ülke ve bölge tarımına hizmet yolunda yeterli formasyona sahip olmaları ve kendilerinden beklenen performansı gösterebilecekleri konusundaki inancımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler de Orta Karadeniz Ajansıyla birlikte Bafra ve Çarşamba Ovaları’nda verimliliğin ve katma değerin arttırılması konusunda AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bu alandaki çalışmaları destekliyoruz. Türkiye tarımına OMÜ Ziraat Fakültesi büyük katkı yaptı. Gelecekte en etkili alan, tarım olacak. Ayrıca, tarımsal üretimin artırılmasında, tarımın geliştirilmesinde en büyük emeği olan üreticilerimize, tarım sektörünün tüm paydaşlarına, diğer ilgili ve yetkililere de bu günün hayırlara vesile olması temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.” şeklinde sözlerini sonlandırdı.
Protokol konuşmalarının ardından ödül töreniyle devam eden etkinlikte, aldığı atıflarla en yüksek H indeksine sahip olan öğretim üyesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Deniz Ekinci’ye Vali Osman Kaymak tarafından başarı belgesi verildi.
Törende ayrıca, bu eğitim-öğretim döneminde emekli olan Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kudret Kevseroğlu’na, Rektör Vekili Prof. Dr. Vedat Ceyhan tarafından teşekkür belgesi ve fidan sertifikası takdim edildi.
Ziraat Fakültesinde son 1 yıl içinde sundukları projeler ile TÜBİTAK’tan proje desteğine hak kazanan Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, Prof. Dr. Ahmet Balkaya, Prof. Dr. İbrahim Aydın, Prof. Dr. Zeki Acar, Doç. Dr. Mustafa Sağlam, Doç. Dr. Eyüp Selim Köksal, Doç. Dr. Aslıhan Kurt Kızıldoğan, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Altop ve Arş. Gör. Mehmet Tütüncü ise başarı belgelerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran’ın elinden aldılar.
Meslekte 25. hizmet yılını tamamlayan Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Rıdvan Kızılkaya’ya da teşekkür belgesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy tarafından verildi.
Tören, Ziraat Fakültesinin Başak Korosu tarafından müzik dinletisi ile sona ererken koro üyeleri, UZEM Müdürü Prof. Dr. İzzet Akça tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı.

  • Adınız ve Soyadınız

  • E-Posta Adresiniz (Yayınlanmayacak)

  • Yorumunuz

© 2014 Şok Haber Tüm Hakları Saklıdır.