logo

Samsun İlk Kez Uluslararası Şehircilik-Mimarlık Literatüründe

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay’ın, “Kent Kimliğinin Değişen Koşullarda Yeniden Değerlendirilmesi: Samsun Araştırması” (Reevaluating Urban Identity Under Changing Circumstances: The Case of Samsun, Turkey) başlıklı araştırma makalesi uluslararası Urban Design and Planning (Kentsel Tasarım ve Planlama) dergisinin “Küreselleşme Çağında Kentsel Kimlik” temalı özel sayısında yayımlandı.
İngiltere’nin en büyük ve en saygın mesleki kuruluşu olan ICE (Institution of Civil Engineers, Londra) tarafından yayınlanan hakemli derginin adı geçen özel sayısının baş editörlüğünü de yapan Prof. Oktay, makalesinde Samsun’un, geçmişten bugüne değişen koşullar çerçevesinde kimliğini irdeledi.
Dekan Prof. Dr. Oktay makalesinde kent kimliğinin; fiziksel ya da estetik ögelerle sınırlı bir bakış açısıyla değil, doğal çevre, sosyo-kültürel çevre, karakteristik mahalleler/semtler ve kamusal mekânlar ve bazı durumlarda referans yapılar/anıtları da içeren bütüncül bir bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor, yanı sıra da Samsun’un kimliğini oluşturan ögelerin etkilerinin nasıl güçlendirilebileceği konusunda önerilerde bulunuyor.

Share
#

SENDE YORUM YAZ

7+3 = ?