logo

SAĞLIĞIMIZLA OYNAYAN 173 İŞLETMEYE CEZA!

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, sağlığın ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca büyük bir titizlikle yürütülmektedir.
Bu doğrultuda 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, ‘Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik’ gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden; kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bakanlığın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesi, tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve firmaların “güvenilir gıda” üretimine teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Geçtiğimiz birkaç gün içinde bu kapsamda ayıplı mal üretenlerin ifşa edilmesi ile ilimizde yerel basında yapılan değerlendirmelere açıklık getirilmesi gerektiği kanaati oluşmuştur.
Yapılan her çeşit gıda denetimi üretilen ürünün parti, seri no, gibi tanımlanmış ürün grubuna yönelik olmaktadır. Firmalar da ürettiği her parti ürün için gerektiğinde denetlenebilmesi için örnekler muhafaza etmek zorundadır.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz tarafından yapılan tüm denetim çalışmaları Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi üzerinden yürütülmekte olup her aşaması bakanlık tarafından titizlikle takip edilmektedir.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununa dayanılarak çıkarılan Etiketleme Yönetmenliğine göre gıdanın adı, etiketinde yazma zorunluluğu bulunmaktadır.  Etiketinde gıdanın ismi Ayçiçek yağı ise içeriği de Ayçiçek Yağı olmak zorundadır.
Etiketinde “Ayçiçek Yağı” olarak tanımlanan yağın içerisine tüketiciyi aldatmaya yönelik olarak mısır, kanola, soya, palm vb. yağları ile karıştırılıp piyasaya sürülemez. Sürüldüğü takdirde mevzuatımıza göre yasal işlem uygulanıp, piyasadaki ürün toplatılıp, taklit ve tağşiş kapsamında değerlendirilir ve Bakanlık tarafından ifşa edilir. (Eğer üretici ürün etiketinde karışık bitkisel yağ demiş olursa hakkında taklit ve tağşiş kapsamında işlem yapılmaz.)
Uygulanan her türlü yaptırım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte, gerektiğinde ayıplı mal üreten firmaların kamuoyuna ifşa edilmesi işlemini titizlikle yürütmektedir.
Her ayıplı mal üreten firmanın kapatılması gibi bir uygulama yerine, ayıplı olarak üretilmiş parti ürün üzerinden cezai müeyyide uygulanmaktadır.
Her türlü denetimin çok yönlü olarak ele alınması ve meşru olan her yöntemin kullanılması gerektiği ilkesiyle, halkımızın da özellikle gıda denetimlerinde üzerine düşeni yapması gerektiği ortadadır. Bu kapsamda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tarafından ALO 174 GIDA İHBAR HATTI kurulmuş ve etkin bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.
İlimizde bu kapsamda Alo 174 Gıda ihbar hattına yaptıkları bildirimler neticesinde 2017 yılı başından bugüne kadar 725 bildirim alınmış olup, yapılan denetimler ve ihbar sonucu olumsuzluk tespit edilen 173 işletmeye, toplam 1 milyon 86 bin 475 TL. idari para cezası uygulanmıştır.
İlimizde merdiven altı üretimin engellenmesine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülmekte, hiç bir şekilde taviz verilmemektedir. Bu şekilde merdiven altı tabir edilen ve kayıtsız faaliyet gösteren işletmeler tespit edildiği takdirde, 5996 Sayılı Kanun kapsamında cezai işlem uygulanarak faaliyetine son verilmektedir. Gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlık, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak ve büyük bir titizlikle sürdürmektedir.
Son günlerde taklit ve tağşiş kapsamında üretim yapan firmaların ifşa edilmesi yaygın ve yerel basında geniş çapta yer alması ve kamu nezdinde karşılık bulması arzu edilen bir durum olup, ayıplı mal üreten firmaların tespit edilmesi, hakkında idari para cezası uygulanması ve ifşa edilmesi gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz çalışmalarını titizlikle yerine getirmeye çalışmaktadır.

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+5 = ?