GAZETECİLİK CİDDİYETİ VE SORUMLULUĞU İLE BAĞDAŞMIYOR!

03 Nisan 2018 - 15:39

Ondokuz Mayıs Üniversitesi rektörlüğünden yapılan açıklamada; Samsun’un ulusal marka niteliği taşıyan ve geçtiğimiz günlerde 43. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin bilim dünyasına olan katkısı ve şehirle olan bütünleşmesi Samsun basını ve kamuoyu tarafından desteklenmekle birlikle, küçük bir kısım medyada “batan geminin malları gibi” başlığı ile 677 sayılı KHK ile kapatılan Üniversitenin kampüs alanında bulunan malzemelerin Ondokuz Mayıs Üniversitesince taşındığı ve Samsun’da yeni kurulan devlet üniversitesine Ondokuz Mayıs Üniversitesince destek verilmediği yönünde Samsun kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren asılsız haber ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Konu ile ilgili açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.
23 Temmuz 2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kapatılan kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların Hazine adına tesciline ilişkin süreçte Canik Başarı Üniversitesi, 29.07.2016 tarih ve 21276 sayılı olur ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne devredilmiştir. Yeni eğitim-öğretim döneminin yaklaşması, eğitimin planlanması, mevcut binaların ivedilikle koruma altına alınması ve bunların yönetiminde herhangi bir boşluk ve zafiyete sebebiyet verilmemesi açısından müvekkil Rektörlüğün yetkili organlarınca gerekli planlama ve çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda kapatılan Üniversitenin kampüs alanında bulunan demirbaş malzemeler müvekkil Rektörlükçe oluşturulan bir ekip tarafından titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda tek tek sayılarak kayıt altına alınmıştır. Üniversitemizin bilimsel çalışmalarına yönelik olarak, kamu hizmetinin daha etkin ve kaliteli yürütülmesini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kısmı tabi olduğumuz mevzuat hükümleri kapsamında kullanılmış, bir kısmı kapatılan Üniversitelerden Üniversitemize aktarılan 1600 civarında (1196’sı Samsun’da kapatılan Üniversitenin öğrencisi) öğrenci için açılan 5 yeni bölümün eğitim-öğretim faaliyetine tahsis edilmiş, geriye kalanlar ise gerekli kayıt işlemleri yapılarak muhafaza altına alınmıştır.
Gerekli araştırma ve inceleme yapılmaksızın Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve yöneticileri hakkında “çamur at izi kalsın” misali yapılan değerlendirmeler gazetecilik ciddiyeti ve sorumluluğu ile bağdaşmadığı gibi gerçeklik unsuru da taşımamaktadır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ilgili yapılan bu tür haberlerin Samsun kamuoyuna ve Üniversitemize herhangi bir fayda sağlamadığı aşikârdır.
İkinci üniversiteyi hep destekledik ve tüm imkânlarımızla gelişimine büyümesine destek vereceğiz
Samsun şehrinin altyapısı, güvenliği, insan kaynakları, ulaşım imkânları, doğal ve coğrafi yapısı, iklim özellikleri ile ikinci ve hatta üçüncü üniversiteyi kaldırabilecek nitelikte olduğunu, Karadeniz Bölgesinin her alanda öncü şehri olan Samsun’un bilgi üretimine, ekonomisine, eğitimine, sanayisine, bilim ve sanat dünyasına, sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını düşündüğümüz, rekabet ortamı yaratarak eğitim hizmetinin niteliğini ve kalitesini yükselterek Ülkemizin yükseköğretimi adına başarı çıtasını daha yukarı taşımasına yardımcı olacağına inandığımız ikinci bir üniversitenin kurulmasından yana olduğumuz, müteaddit defalar yapmış olduğumuz gerek yazılı gerekse sözlü açıklamalarımızda ortaya konulmuş olmasına rağmen; kurulacak Samsun Üniversitesine karşıymışız gibi bir algı oluşturulması iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Yeniden ve bir kez daha Samsun Üniversitesi adı altında Samsun’da kurulacak olan Üniversitemizin OMÜ olarak gelişimine ve büyümesine destek vereceğimizi,  her türlü imkânımızı bu yönde kullanacağımızı ifade etmek isteriz.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız…

  • Adınız ve Soyadınız

  • E-Posta Adresiniz (Yayınlanmayacak)

  • Yorumunuz

© 2014 Şok Haber Tüm Hakları Saklıdır.