logo

BİR AYDA 212 TL YOKSULLAŞTIK!

Türkiye Kamu-Sen Samsun İl Başkanı Ahmet Keskin, ekonomi kiriz nedeniyle bir açıklama yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan Eylül 2018 verilerine göre, Türkiye Kamu-Sen ARGE Merkezi’nin yapmış olduğu araştırmada, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 3.000,00 TL olarak hesaplanmış, Ağustos ayında,  5978,82 TL olan dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 212,22 TL artışla 6.191,04 TL olarak belirlenmiştir.
Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %3,55 oranında arttığını göstermekte olup, çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre %3,72 oranında yükselerek  2.324,10 TL olarak hesaplanmış bulunmaktadır.
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı, 2018 yılı Eylül ayı için tahmini 2.286,57 TL dir.
Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın Eylül 2018 verilerine göre günlük 46,85 TL olduğu belirlenmiş, Ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise 1.405,47 TL olmuştur.
Eylül 2018 itibarı ile ortalama 3.419,32 TL ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının %41,1’i kadardır.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 881,10 TL olarak belirlenen aylık kira gideri ise Eylül 2018 ortalama maaşının %25,77’sine denk gelmiştir.
Buna göre bir memur, ortalama maaşının %66,87’sini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorundadır.
Diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının %33,13’ü kalmıştır.
Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Eylül 2018 maaşından geriye yalnızca 1132,82 TL kalmaktadır.
Eylül ayı asgari geçim sonuçları çerçevesinde ortaya çıkan rakamlar özellikle kamu görevlilerinin kayıplarının artarak devam ettiğini ortaya koymuştur.
Gelirleri sabit olan ailelerin giderleri ise sürekli artmaya devam ederken, Eylül ayında memurun önceki aya göre 212 TL daha fakirleştiği görülmektedir. Memurlarımızın bu rakamlarla geçinme imkânları kalmamış, hayat standartları giderek gerilemeye başlamıştır.
Türkiye Kamu-Sen olarak daha önce de talep ettiğimiz “Memur Maaşlarına Ek zam” artık zaruri bir hale gelmiştir, hükümet bu konuda hassas davranmalı ve gerekli adımları derhal atmalıdır.

 

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

4+1 = ?