logo

ATAKUM BELEDİYESİ İÇİN TOP SAVCILIKTA!

Cumhuriyet Halk Partisi Samsun önceki İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, Atakum Belediyesi ile ilgili geçen günlerde kamuoyuna yansıyan Sayıştay raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sayıştay raporunun, çok ciddi iddialar ve kamu yönetimi açısından da çok vahim olayları içerdiğini dile getiren Tufan Akcagöz, “Atakum Belediyesi ile ilgili İl Başkanlığım döneminde yakından takip etmiştim. Bunu, Samsunlular iyi biliyor. Şimdi, önümüzde bir Sayıştay raporu var. Sayıştay’ın kendi internet sitesinde yayınlanan bir rapordan bahsediyorum. Yani, kolaylıkla herkes girip bu raporu indirebilir, okuyabilir. Atakum Belediyesi Meclis üyemiz Mustafa Tüfek, üzerine almış olduğu sorumluluğu yerine getiriyor ve yakaladığı kanunsuzlukları bir bir ifşa ediyor. Kendisine Samsunlu bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Çünkü kamunun hakkını savunmak, dürüst belediyeciler için görevdir. Bu Sayıştay raporu da Sayın Tüfek’in açıklamaları ile gündeme geldi. Üzerinde ciddi anlamda durmaya değerdir. Sayıştay, denetlemeye yetkili bir devlet kurumudur. Bakalım Atakum Belediyesi ile ilgili Sayıştay neler söylemiş. 2017 yılını, yani geçen dönemi ele alan rapor, Atakum Belediyesi’nin kötü yönetildiği, Belediye’nin maddi olarak da zarara uğratıldığına dair bilgiler içeriyor. Mesela, Belediye gelirlerini teşkil eden kimi kalemlerde tahsilat oranı düşük bulunmuş. Yani Belediye tahsilat yapmamış ve gelecek yıla devredilen gelir tahakkuk toplamı, 28.602.201,57 TL. Yine Belediye, Otopark Yönetmeliği uyarınca alması gereken otopark bedellerini almış, bu meblağ Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılmamış ve otopark yapımında kullanılması gereken 853.368,54 TL., belediyenin mevcut giderleri için kullanılmış. Teknik şartname, mevzuata aykırı olarak hazırlanmış, buna göre personel alınmış ve araç temin edilmiş. Bunun adı, adrese teslim ihaledir.  Sayıştay bunları tek tek ele almış ve saymış. 364 adet belediye hizmet alanları dahilinde muhtelif daire ve müdürlüklere hizmet destek alım işi.; bir temizlik şirketi yüklenimindeki 124 personel hizmet alım işi; yönetmeliğin 16’ncı maddesinde belirtilen, belirli bir marka veya modele yönelik hizmet alım işinde, marka, özellik ve tanımlamalara yer verilmesi hükmüne aykırılık, bunlardan bir kaçı” dedi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen yasal borçlanma sınırının da aşıldığını söyleyen Tufan Akcagöz, “31.12.2017 tarihi itibariyle toplam borç stoku 128.775.893,38 TL. iken, borçlanma sınırını aşan miktar, 49.055.772,62 TL. Yani, vatandaşlarımız daha iyi anlasın diye netleştiriyorum. Atakum Belediyesi, kırk dokuz milyon lira civarında fazla borçlanmış. Daha vahimi ise şimdi geliyor. Atakum Belediyesi’nin, 311.053,14 TL. tutarındaki alacağı zamanaşımına uğramış. Bu çok vahim bir durumdur. Kaybolan, kamunun parası, kaybedilen, kamu hizmetlerinin görülmesi için harcanacak olan paradır. Bununla da bitmiyor. Belediye, doğrudan temin yöntemiyle iş yapmış, oysaki açık ihale yapması gerekiyor. Yine devam ediyor. Kurum taşınır ve taşınmazlarının kiralanmasında yasaya aykırılık yapılmış. Mesire yeri, kafeterya, düğün salonu, çay ocağı, büfe gibi taşınmazların kiralanmasında  2886 sayılı yasanın 36 ve 45’inci maddeleri uyarınca tekliflerin gizli olarak verilip ihale yapılması gerekirken, özel işlere münhasır bir ihale şekli olan ve yasanın 51-g maddesinde tanımlanan pazarlık usulü uygulanmış. Doğrudan temin ve pazarlık usulu ile yapılan alımlarda ise % 10’luk limitin, % 85 oranında aşıldığını görüyoruz. Öncelikle, Sayıştay raportörlerinin, bu emek dolu çalışmasından dolayı kendilerini kutluyorum. Hatırlarsınız, Atakum Belediyesi CHP’li üyelere denetim yaptırmıyor diye açıklamalarımız olmuştu. Belediye Meclis üyemiz Mustafa Tüfek’in ne tür zorluklarla karşılaştığını biliyoruz. Belediye’nin neden denetletilmek istenmediğini, şimdi daha iyi anlıyoruz. Sayıştay, raporunu, “Amirler ve memurlar müteselsilen sorumludur” diye noktalıyor ve tüm sorumluların görevi kötüye kullanmak fiilinden dolayı cezai anlamda soruşturulması gerektiğine işaret ediyor. 42 sayfadan ibaret Sayıştay raporu, ihbar niteliğinde olup, konunun çözüme kavuşturulacağı yer, Samsun Cumhuriyet Savcılığı’dır. Samsun Cumhuriyet Savcılığı derhal ve re’sen harekete geçmeli ve gerekli prosedürleri tamamlayarak, Belediye ve sorumlular hakkında işlem başlatmalıdır. Ortada çok büyük bir kamu zararı ve kanuna aykırılık söz konusudur. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu da konuyu Samsun Cumhuriyet Savcılığı’na taşıyacaktır” diye konuştu.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ

8+1 = ?